En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser

I denne rapport undersøges de beskæftigelsesmæssige udfordringer, som unge og voksne beboere oplever i de udsatte boligområder. Desuden illustreres det, hvordan der iværksættes boligsociale aktiviteter, der har til formål at bringe beboerne tættere på arbejdsmarkedet og ind på arbejdsmarkedet. Rapporten præsenterer derudover centrale aktørers vurderinger af den boligsociale indsats’ gennemslagskraft ift. aktiviteter, der er i stand til at bidrage til, at unge får et fritidsjob og fastholder dette fritidsjob. Rapporten viser også, at kvinder, der uddannes til at være netværksmødre, i højere grad end andre kvinder i boligområderne søger uddannelse.

Baggrund

Denne evalueringsrapport er en af fem rapporter, der zoomer ind på støtten på 1,76 mia. kr., som Landsbyggefonden under 2011-14-midlerne har uddelt til boligsociale indsatser og huslejestøtte. I evalueringen sættes der fokus på aktiviteter, der er målrettet:

  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Skolegang og uddannelse
  • Forældrekompetencer og børns trivsel
  • Beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige beboere tættere på arbejdsmarkedet
  • Huslejenedsættelser

Metode:

Denne rapport er baseret på en omfattende analyse af de helhedsplaner, der arbejder med, at beboere får en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Datagrundlaget består i registerdata, der beskriver karakteristika ved beboerne og deres udvikling i forhold til beskæftigelse fra 2004 og frem, spørgeskemadata til 57 centrale aktører, der arbejder med beskæftigelse og det boligsociale område, samt kvalitative data fra interview med 47 boligsociale projektledere og medarbejdere, 41 samarbejdspartnere og 69 beboere, der deltager i boligsociale aktiviteter, der har fokus på beskæftigelse.