Udbud af kommunikationsydelser

Landsbyggefondens kommunikationsindsats skal videreudvikles i de kommende år. Kommunikationsydelserne udbydes ved en rammeaftale med én leverandør for en 4 årig periode.