Storstilet byudvikling

Aalborg

Byudvikling i Aalborg

Blandt beboerne blev der formet et byggeudvalg, der deltog i møder med arkitekter og entreprenører for at følge renoveringen skridt for skridt. På denne måde kom beboernes ønsker og behov med i nytænkningen af områdets strukturer, der foruden at have fokus på det sociale også krævede en gentænkningen af boligernes rumfordeling.

Den gennemgående renovering resulterede i mindre kvarterer med tilhørende haver og smalle gader, der tilsammen skal bringe beboerne tættere sammen.

Renoveringen skaber gode forudsætninger for et fællesskab i kvarteret. I videoen kan du se, hvordan forløbet formede sig.

Kig i videoen og få indblik i en renovering, der tager udgangspunkt i en bæredygtig forstad. Få indblik i udfordringen arkitekterne mødte og, hvordan renoveringen har udspillet sig for beboerne.

Gentænkning af forstadens struktur

Arkitekt Morten Kjer Jeppesen fortæller om, at opgaven bestod i at gentænke forstadens strukturer. Dermed udvikles kvarterets infrastruktur til nutidens samfunds behov som eksempelvis gode vejforhold for bilister og cyklister.

Arkitekterne tog ud i området for at blive klogere på stedets kvaliteter. En udfordring lå i, hvor stort et område renoveringen berørte.

 

Aktivt deltagende beboer

En af beboerne i byggeudvalget var Christian Mogensen, der samarbejdede med arkitekterne om bedre muligheder for fællesskab i kvarteret. Yderligere giver han i videoen indblik i, hvordan husenes rumfordeling ændres.

Gitte Christensen, der også bor i området, er begejstret for renoveringen, der foruden at forbedre de sociale forhold også gav bygningerne nye facader.
Efter en genhusning på 6-9 måneder kunne beboerne vende hjem til pæne boliger med nye køkkener og badeværelser. Gitte fortæller, at da hun flyttede hjem, føltes det som at flytte ind i en spritny lejlighed.

Hvis du vil se mere om uderum og infrastruktur