Helhedsplan: Integration af et udsat boligområde

Odense

Fremtidens Vollsmose

Et byudviklings- og infrastrukturprojekt skal udvikle Vollsmose fra at være et særligt udsat boligområde til at blive en integreret del af Odense. Det første spadestik til projektet blev taget i 2017, og over de kommende år sker en historisk ombygning af Vollsmose.

Byudviklings- og infrastrukturplanen er udarbejdet af den almene boligorganisation CIVICA, Fyens Almennyttige Boligselskab, Odense Kommune og beboerne i Vollsmose. 

Se med og bliv klogere på fremtidens Vollsmose.

Visionen

Vollsmose har længe været socialt og fysisk isoleret fra resten af Odense. Visionen med byudviklings- og infrastrukturplanen er derfor at skabe en mangfoldig bydel, som beboerne er stolte af at bo i. Desuden skal projektet også gøre boligområdet attraktivt for udefrakommende.

Strategi for udvikling og integration

For at integrere Vollsmose på bedst mulig vis er der udarbejdet en række udviklingsplaner. Planerne omfatter blandt andet boligsociale indsatser mod arbejdsløshed, fattigdom og kriminalitet. Et af målene er desuden at skabe bedre betingelser for, at børn og unge i området får en uddannelse.

Foruden de boligsociale indsatser kræver en integration af Vollsmose også fysiske forandringer.  Derfor bliver der anlagt nye vej- og stisystemer. De nye vej- og stisystemer skal skabe bedre forbindelse mellem boligområdet og de omkringliggende områder. Derudover er målet også at skabe gode forudsætninger for et godt nabo- og fællesskab i området.

Læs mere om udviklingen i området på udsatteområder.dk.

Hvis du vil se mere om infrastruktur og boligsocialt