Udnyttelse af fællesrum

Nyborg

Fællesrum

At bo alment er at bo fælles. Indlejret i den almene boligbevægelse er tanken om, at det gode boligliv er noget, der leves i fællesskab – at man sammen med andre har mulighed for at deltage i en række af boligområdets aktiviteter.

Det står ingen steder, men de færreste med kendskab til den almene boligbevægelse er i tvivl: Et sted i DNA’et ligger overbevisningen om, at det gode boligliv lever vi i fællesskab.

Derfor har gode muligheder for fællesskab og aktivitet stor betydning, og landet over bruges masser af ressourcer for at skabe gode rammer:

Claus Bech-Danielsen kigger nærmere på det nyopførte Aktivitetshus i Sprotoften – et hus, der er kan siges at rumme centrale dele af boligbevægelsens selvforståelse.

Nye rammer for fællesskab

Fællesskab og godt naboskab er blandt de vigtigste faktorer, når danskere skal pege på de vigtigste kvaliteter ved at bo alment.

For et par år siden byggede man Aktivitetshuset i Sprotoften for at styrke fællesskabet i bebyggelsen. Beboerne fik et nyt sted at mødes om aktiviteter som loppemarkeder, madklubber osv.

Klassiske tanker i nye rammer

I efterkrigstidens almene byggeri forestillede man sig i den fysiske planlægning, at det sociale fællesskab ville opstå heraf.

Byggerierne blev typisk planlagt og opført som selvstændige enheder, der skulle kunne tilbyde en familie alt det, den måtte have brug for i løbet af en dag.

Det kunne være et butikscenter, det store boligområde havde skoler og daginstitutioner. Og på den måde et væld af muligheder for, at beboerne kunne mødes - og det gode naboskab kunne opstå.

Hvis du vil vide mere om uderum