Forbedret boligkvalitet

Sorø

Falkevænget-Glentvænget i Sorø

Falkevænget har i en længere periode fungeret som en mellemstation for flere familier. Ingeniørrådgiver og byggeleder Philip Winther Søndergaard fortæller, at mange beboere tidligere har brugt boligerne som en midlertidig løsning. Lejerne fraflytter så snart, de finder boliger med lavere husleje og i bedre stand. Renoveringen havde til formål at ændre den massive til- og fraflytningssituation.

Problemerne med til- og fraflytningen i Falkevænget skyldtes både boligernes stand og, at huslejen var for høj.

Renoveringen skulle afhjælpe den anstrengte situation samtidig med at boligerne blev gjort attraktive.

I videoen illustrerer Philip Winter Søndergaard de byggetekniske fejl og, hvordan disse er blevet løst. Yderligere viser afdelingsformand Lene Coppen rundt på de nye udendørsarealer.

Renovering af boligerne

Problemet, der stammer tilbage fra 70’erne, var at terrænet omkring boligerne har en forkert hældning. Det resulterede i, at der kom vand og fugt ind i boligerne, når det regnede og sneede.

Fugten skabte omfattende skimmelsvampsproblemer og råd. Løsningen lå i rister og i et nyt drænsystem.

Ristene hindrer vand og fugt i at trænge ind i husene. I stedet bliver det ført væk i drænsystemet.

 

Kvalitetsløft af udearealerne

Foruden, at boligerne ikke længere har fugtproblemer, er udearealerne også blevet forbedrede. Før renoveringen var udearealerne misligholdt, hvilket resulterede i et begrænset brug.

Renoveringen har skabt flere aktivitetsmuligheder med to nye store legepladser. Foruden legestativer er der desuden en bålhytte og et boldbur, der begge inviterer til social aktivitet.

Lene Coppen håber, at den nye bålhytte vil resulterer i fremtidige grillaftener mellem beboerne. De nye tiltag lægger alle op til, at beboerne mødes på de nye udearealer.

Hvis du vil se mere om boligkvalitet