Se film om renovering og justering af infrastruktur

Farum

Farum Midtpunkt

Boligområdet gennemgik en omfattende renovering med fem forskellige delprojekter. Forbedringerne indebar en lejlighedsombygning i 6 % af lejlighederne, en renovering af utætte tage, en opførsel af et plejecenter, renovering for fjernelse af PCB og et miljøprojekt.

Farum Midtpunkt er opført i starten af 70’erne og har i alt 1645 boliger med mere end 4000 beboere. Dyk ned i de forskellige projekter renoveringen rummede.

Byggedirektør Rolf Andersson, formand for Farum Midtpunkt Hans Lausten og Furesø Kommunes borgmester Ole Bondo Christensen fortæller bidder af den mægtige historie.

Her kan du se det forbedrede Farum Midtpunkt der vises frem.

Forbedringerne

Miljøprojektet i Farum Midtpunkt indebar, at kvarteret skulle gøres mere tilgængeligt for både beboere og udefrakommende. Løsningen medførte nye stier og flere fællesområder, hvor der ligges op til social aktivitet.

Det byggetekniske problem lå i de utætte flade tage, og i lejlighederne med PCB. Derimod havde de strukturelle problemer rod i lejlighedssammensætningen, som svingende mellem at være små og meget store.

Ole Bondo Christensen fortæller, at boligkvarteret har opnået en større attraktionsværdi. Der er nu oprettet ventelister til Farum Midtpunkt.

 

Beboerpåvirkning

Farum Midtpunkts forbedringer har haft stor effekt for beboerne – både voksne og børn. Der er etableret flere fællesområder med nye aktivitetsmuligheder, hvor beboerne kan mødes.

Hans Lausten fortæller, at beboerne har taget godt imod renoveringen til trods for støj- og støvgener, der har påvirket alle.

Rikke Nielsen boede i en lejlighed med for høje PCB-koncentrationer. Hun udtrykker stor glæde for at være flyttet tilbage i en nyistandsat lejlighed.

Hvis du vil se mere om tilgængelighed og infrastruktur