Nødvendig miljørenovering

Farum

Fjernelse af PCB i Farum Midtpunkt

PCB er et sundhedsskadeligt stof, der spredes i luften. Boligområdet Farum Midtpunkt var hårdt ramt. I fugemassen omkring både vinduer og døre blev der fundet PCB. Hvordan håndteres en fjernelse af stoffet, og hvilken effekt har det for beboerne?

Se med i videoen og find ud af, hvor stort et omfang fjernelse af PCB havde på Farum Midtpunkt. Claus Lundsgaard fra Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S giver et interessant indblik i processen:

Klik på videoen og få et indblik i, hvordan fjernelsen af PCB blev håndteret. Denne proces blev et pilotprojekt forlignende, fremtidige PCB-renoveringer.

Renoveringen som pilotprojekt

Fjernelsen af PCB I Farum Midtpunkt fungerede som et pilotprojekt, hvor nye teknikker blev afprøvet.

I og med at renoveringen fungerede som et pilotprojekt blev processen opdelt i tre forsøgsfaser:

  • Den første fase bestod i at undersøge, hvorvidt fjernelsen af fugemasse ville ændre på indholdet af PCB i luften. Dette viste sig dog for ikke at være tilstrækkeligt.
  • I anden fase blev beton og træ fjernet, som var tilstødende op af fugemassen ved vinduer og døre. Dog var det høje indhold af PCB stadig at finde i lejlighederne.
  • Den tredje fase indebar at fjerne maling fra alle betonvægge og loft. Yderligere blev lakerede gulve afmonteret. De tre processer kombineret viste sig at være effektivt i fjernelsen af PCB. 

Renoveringen var omfattende, da byggearbejderne stod tilbage med et nøgent råhus, der skulle genopbygges. Lejlighederne fik et kvalitetsløft i genopbygningen, der har medført glæde iblandt beboerne.

 

PCB’s effekt på beboerne

Beboer Tine Jensen blev i første omgang rystet over fundet af PCB, da hun straks tænkte meget over effekten på datterens helbred.

Tines mand Michael Quist frygter for den langtidsvirkning på kroppen, som PCB kan have. Dog ser han frem til at flytte tilbage i et nyrenoveret hjem, der for ham har fået et omfattende kvalitetsløft.

Han omtaler renoveringen som ”Farum Midtpunkt version 2”, og har ikke længere bekymringer for PCB i sin bolig.

Hvis du vil se mere om boligkvalitet og tryghed