Omlægning af infrastruktur

Aarhus

Gellerup & Toveshøj i Brabrand

I disse år foregår en af Danmarkshistoriens største områderenoveringer i Gellerupparken i Aarhus. Boligblokke rives ned, ny infrastruktur anlægges og grønne områder skyder op. En 3D-animationsfilm ta’r dig med på en rejse gennem områdets transformation.

Bag jordvolde og tæt beplantning lå et boligområde præget af ensartethed, blinde veje og med en udtalt mangel på lokalt særpræg. Også sammenhængen med byens øvrige vejnet og infrastruktur kaldte på en overhaling.

Med animationsfilmen bliver du taget med til boligområdet, og får et indblik i de mange elementer og projekter, der er sat ind i kampen for et bedre boligområde.

Se animation: Kom tæt på en af Danmarks mest ambitiøse helhedsplaner.

Det tunge skyts er kørt i stilling

Den helt store værktøjskasse er fundet frem, når et væld af fysiske og boligsociale redskaber i disse år remodellere Gellerupparken og Toveshøj i udkanten af Aarhus.

Store entreprenørmaskiner står for gennemgribende fysiske forandringer i området, men boligsociale medarbejdere sætter ind med målrettede indsatser.


Opgør med dårligt image

Den aktuelle helhedsplan søger at tackle en lang række af de problemer, der i årtier har givet boligområdet et blakket ry i offentligheden.

I sammenspil skal disse kræfter skabe og fremtidssikre et velfungerende og visionært boligområde.

Læs mere om udviklingen i området på udsatteområder.dk.

Hvis du vil se mere om infrastruktur og reduktion