Helhedsplan, som tackler flere udfordringer

Viborg

Ellekonebakken i Viborg

Målet med Boligselskabet Sct. Jørgens helhedsplan for Ellekonebakken er at gøre området endnu mere spændende og attraktivt. Den dækker over renoveringer af boligerne, men fokuserer også på nye og positive forandringer – eksempelvis skal Ellekonebakken i højere grad bindes sammen med resten af bydelen.

Ellekonebakken består af både lejligheder, rækkehuse og ungdomsboliger – en godt blandet boligmasse. Men der mangler samlingssteder, hvor beboerne kan mødes.

Og selvom området ligger centralt i Viborg, mangler der stadig forbindelse til de tilgrænsende områder.

Alt dette skal den nye helhedsplan hjælpe med.

Helhedsplanens strategi tackler flere udfordringer

Helhedsplanen består overordnet af fire aspekter:

 - Åbne området op for den omkringliggende bydel

 - Etablering af mødesteder

 - Bruge landskabet

 - At søge mod det fælleskabsskabende

Se videoen nedenfor og hør, hvordan den nye helhedsplan danner grundlaget for at opnå målet.

 

En strategi, der tager højde for boligkvalitet, trivsel og tryghed. Hør mere om planerne for Ellekonebakken i videoen.

Ved at åbne området op med nye veje og stier bliver det lettere for beboere og udefrakommende at komme til og fra området.

 Der bliver også etableret flere samlingssteder, hvor man kan mødes og snakke med sine naboer og skabe et fælleskab.

 Målet er, at Ellekonebakken bliver et mere attraktivt sted at bo – et sted, hvor man kan mødes med naboen. Et sted, hvor man hygger sig – et trygt sted.   

Selve renoveringen rummer meget

Alle boliger i området bliver renoveret, hvilket omfatter en hel ny indretning af boligerne.

I etageboligerne vil der komme nyt køkken, bad og ventilation.

Dørtelefonerne bliver belyst, så man bedre kan se, hvem der ringer på.

Det øger trygheden.

Der sker også en udskiftning af vinduespartier samt en omfugning af facaden.

I rækkehusene etableres der også nye køkkener og vinduer.

Renovering, der gør dagligdagen nemmere

I dag er indgangspartiet ikke let at benytte for kørestolsbrugere og gangbesværede.

Dette tager den nye helhedsplan også fat i.

Fremadrettet skal ca. 160 boliger på Ellekonebakken være tilgængelighedsboliger – det svarer til knap ¼ del af alle boliger.

Den nyetablerede elevator skal betjene alle etager i de udvalgte opgange, så det ikke længere er nødvendigt for beboere at benytte trappen. 

Meget mere i støbeskeen

Men planerne stopper slet ikke her. Der er flere projekter i støbeskeen for området – bl.a. etableringen af en dagligvarebutik.

Der arbejdes også på en række mindre mødesteder for beboerne – disse kan være inde i gårdrummene, men også en række nye steder.