Renovering transformerer et boligområde

Haderslev

Fra Skovbærvænget til Skovbærparken

Et stort renoveringsprojekt i Haderslev Boligselskabs afdeling Skovbærvænget og Brombærvej skal grundlæggende reformere boligområdet. Projektet involverer både nedrivning af boliger og en gennemgribende renovering. Målet er at tiltrække nye beboere og dermed skabe en bredere beboersammensætning.

Skovbærvænget og Brombærvej i Haderslev har gennem en længere årrække været præget af nedslidte bebyggelser og sociale udfordringer. Det har resulteret i, at mange boliger i lange perioder har stået tomme. Derfor gennemgår boligafdelingen nu en gennemgribende renovering, og fremover vil afdelingen hedde Skovbærparken.

Bliv klogere på renoveringen, og på hvordan beboerne er blevet inddraget i processen.

Renoveringens omfang

I 2017 påbegyndte man renoveringsarbejdet, der forventes at være færdigt i slutningen af 2020. Den gennemgribende renovering skal fremtidssikre boligerne og give et kvalitetsløft til området både socialt og bygningsmæssigt.

Forud for renoveringen bestod afdelingen af 342 boliger, der blev opført i årene 1967-1976. Ved renoveringens afslutning vil afdelingen være blevet reduceret til 245 attraktive hjem - fordelt på 35 rækkehuse, 66 tilgængelighedsboliger og 144 ordinære boliger. 

Beboerindflydelse

For at opnå det bedst mulige resultat bliver beboerne involveret i processen. Det sker blandt andet i gennem workshops, hvor beboerne kan komme med ideer til indretningen af udearealerne. 

Hvis du vil vide mere om renovering og boligsocialt