Ny infrastruktur skaber øget tryghed

Nivå

Nivåhøj

Et infrastrukturprojekt i Nivåhøj har skabt nye rammer for tryghed og trivsel.

I Fredensborg Kommune finder man Nivåhøj 1, 2 og 3, der er en del af Boligforeningen Vibo. I 2017 tog boligforeningen det første spadestik til et større infrastrukturprojekt. Formålet med projektet var at øge trygheden i boligområdet og binde området bedre sammen med den omkringliggende by. 

 

I videoen her kan du blive klogere på infrastrukturprojektet i Nivåhøj

Nye rammer for fællesskab

Med projektet er der blevet skabt helt nye rammer for beboerne, da projektet har resulteret i en række nye fællesarealer, herunder nye legefaciliteter til områdets børn og unge samt nye udekøkkener til fri afbenyttelse.

Projektets nyskabelse har dermed skabt gode betingelser for øget fællesskab og aktivitet, der blandt mange danskere anses for at være nogle af kvaliteterne ved at bo alment.

En intregeret del af byen

Boligområdets nye infrastruktur har også bidraget til, at området i højere grad er blevet en integreret del af den omkringliggende by. Dette skyldes blandt andet de nye stisystemer og beplantninger, der tilsammen skaber et mere attraktivt boligområde. 

En beboerinvolverende proces

Lige siden projektets spæde start har beboerne spillet en afgørende rolle. Undervejs i forløbet har beboerne nemlig haft rig mulighed for at tage del i ideudviklingen og tilkendegive deres ønsker til projektet. 

Hvis du vil vide mere om infrastruktur