Reduktion og kapacitetstilpasning

Maribo

Boligforeningen Lolland

Demografiske udfordringer og finanskrise betød, at et ellers sjældent redskab blev taget i brug, da boligforeningen Lolland foretog en reduktion af almene boliger.

En årelang periode med tomme boliger resulterede i, at der var en mangel på beboere til at fordele boligområdets udgifter. Dette resulterede i en økonomisk vanskelig situation. I filmen kan du se, hvordan reduktionen af boliger fik vendt den negative udvikling, og hvordan alle foreningens boliger i dag er lejet ud. Desuden kan du også se, hvordan de tilbageværende boliger blev renoveret. 

Tag med til Lolland og hør om, hvordan reduceringen af boliger har vendt den negative udvikling i Boligforeningen Lolland.

Boligernes stand

Boligerne var løbende blevet renoveret og moderniseret, og problematikken var derfor ikke boligernes stand men manglen på lejere. Dette efterlod Boligforeningen Lolland med en række overskudsboliger, der ikke passede til efterspørgslen.

Nedrivningens effekt

Boligforeningens formand Niels Kruse beskriver renoverings- og nedrivningsprojektet som vellykket. Niels Kruse fortæller også, at boligforeningen er klar til at bygge igen, når efterspørgslen er stor nok til det. Indtil da handler det om at vedligeholde de allerede eksisterende boliger.

Hvis du vil vide mere om reduktion