Renovering og forbedret boligkvalitet

Nørresundby

Løvvangen i Nørresundby

Fra 1968-74 blev 20 betonboligblokke opført. Dengang var Løvvangens familieboliger attraktive, velindrettede og omkranset af store udearealer. Hen mod 00’erne fremstod boligområdet dog i stigende grad grå og monoton. Også indvendigt trængte lejlighederne til en omfattende renovering. Fem videoer tager dig med på tætteste hold, da Løvvangen blev transformeret til en ny attraktiv bydel.

Løvvangens beboere var en del af renoveringen fra begyndelsen. Boligselskabet Sundby- Hvorup afholdt workshops og arbejdsmøder, hvor beboerne kunne deltage.

Der blev luftet ideer og drømme, som indgik i arkitekternes og ingeniørenes planlægningsarbejde.

Den store renovering indebar, at to såkaldte ’byggetog’ kørte gennem Løvvangen. Det ene tog stod for det indre arbejde i lejlighederne, mens det andet arbejdede med bygningernes ydre som facader, isolering og tag.

Renoveringsprojektet var omfattende. Foruden renoveringen af bygningernes indre og ydre fik udearealerne også et løft.

Udearealerne skulle forvandles fra et stort område til tre mindre områder: Haverne, bakkerne og skoven.

Klik på videoerne og dyk ned i de enkelte renoveringsprocesser.

Se med når enorme byggetog ruller gennem Løvvangen i renoveringen af bygningernes indre og ydre.

Byggeprojektet

Hele 20 lokale håndværkerfirmaer med over 200 arbejdere skulle der til i renoveringen af Løvvangen.

Processen tog fire år og resulterede i nyrenoverede boliger, attraktive udearealer og et nyt område, hvor beboerne kan mødes.

Byggearbejdet blev tilrettelagt, så det indvendige og udvendige arbejde foregik uafhængigt. Således var det muligt for de føromtalte byggetog at arbejde efter forskellige tidsplaner.

Det indvendige tog var underlagt genhusningsplanen for beboerne. Det ydre tog bestræbte sig på at være på forkant af tidsplanen. Projektleder Niels Andersen fortæller, at det var essentielt at være forberedt på vintermånederne, som kunne resulterer i forsinkelser.

Klik og få indblik i det store arbejde med at genhuse beboerne under renoveringen.

Genhusning

En genhusning af beboerne var nødvendig under det omfattende renoveringsarbejde. Direktør for Sundby-Hvorup Boligselskab Jens Erik Grøn fortæller, at beboerne blev genhuset for, at de skulle opleve mindst mulige gener.

Beboerne fik tilknyttet en rådgiver fra boligselskabet, der skulle skabe tryghed hos beboerne gennem hele renoveringsprocessen.

Hilde Hansen har fungeret som en personlig kontakt og rådgiver til beboerne. Hver torsdag eftermiddag stod Hilde til rådighed for beboerne, hvor de kunne komme forbi hendes kontor og få besvaret deres spørgsmål vedrørende renoveringen.

Hilde Hansen lagde vægt på, at møde hver enkelt beboer som individ og ikke som en del af en masse. 

Dyk ned i de mange aspekter af beboerinvolveringen i renoveringen af Løvvangen.

Beboerinvolvering

Foruden beboerinvolveringen i selve designarbejdet ønskede boligselskabet, at beboerne var velinformerede i det fire år lange renoveringsforløb.

Boligselskabet ansatte et eksternt kommunikationsfirma. Selv afholdt boligselskabet flere informationsmøder for beboerne. Som det fremgår af videoen, var åbenhed og ærlighed vigtig i kontakten mellem boligselskab og beboer.

En kommunikationsplan blev udarbejdet, der skulle sikre beboerne den nødvendige information under hele renoveringsprocessen.

Renoveringen havde mange effekter på Løvvangen – her kan du se en række af dem.

Transformation

Renoveringen af lejlighederne var gennemgribende og bød på et forbedret indeklima, nye tekniske installationer, nye store altaner og nye badeværelser.

Bygningernes udtryk er også blevet opgraderet. Der er konstrueret en ny murstensfacade, nye tage og vinduer. Yderligere er indgangspartierne blevet lysere og mere indbydende.

Kreativ chef Niels Pagh Andreasen fortæller, at de renoverede bygninger fungerer som ramme for livet i kvarteret.

Ud af de 818 lejligheder er 200 af dem blevet tilgængelighedsboliger. Nogle beboere fik en nemmere adgang til boligen via elevator, mens andre kan tilgå deres direkte ude fra via et hævet terræn.

Få et overordnet overblik over Løvvangen som en ny bydel og kom med på rundtur.

En ny bydel

Den nye bydel har en bred beboersammensætning og indbyder til forskellighed.

Lejlighederne strækker sig fra toværelseslejligheder op til fireværelseslejligheder, hvor den enkelte beboer kan få mødt sit pladsbehov.

De nye udeområder er blevet et naturligt mødested for beboerne. Kvarterets centrale gård byder på alt fra en café til værksteder, aktivitetsrum eller en multibane.

Læs mere om udviklingen i området på udsatteområder.dk.

Hvis du vil se mere om gårdmiljøer og fællesrum