Renovering og forbedret boligkvalitet

Aarhus

Møllevangen i Aarhus

Fugtproblemer i lejlighederne var det primære problem i renoveringen. Fugten skyldtes gulvets svigtende fundament i kombination med ringe isolering og ventilation. Tilsammen skabte forholdene et dårligt indeklima. Yderligere trængte Møllevangens lejligheder til en modernisering af både køkkener og badeværelser, der ikke længere var tidssvarende.

I renoveringen af Møllevangen dannede beboerne et byggeudvalg, der engagerede sig i processen. Rådgivende ingeniør Carsten Mortensen fortæller, at det var en succes, at beboerne fik mulighed for, at sætte et personligt præg i de ny renoverede hjem.

Renoveringens arkitekt havde fokus på materialevalg for at sikre lav omkostning i fremtidens vedligeholdelse. Ydermere lagde arkitekten vægt på at bruge en kombination af forskellige materialer for at skabe en æstetisk variation. 

Klik på videoen og hør Carsten Mortensen fortælle om renoveringsprocessen og problemerne, de stødte på.

Renoveringens udfald

Carsten Mortensen fortæller, at der ikke var så meget tilbage af det oprindelige byggeri efter renoveringen.

Renoveringen omfattede støbningen af et nyt fundament, hvorpå der kunne lægges en ny isolering, der ville hindre fugt i at trænge ind. Foruden det forbedrede indeklima er lejlighederne blevet tidssvarende med nye køkkener og badeværelser.

 

Beboernes tanker i forløbet

Carsten Mortensen fortæller, hvordan de berørte beboere inden renoveringens start var usikre. Renoveringens resultat – og beboerindragelsen undervejs – har dog vendt beboernes skeptiske følelser på hovedet.

Boligerne i Møllevangen er nu gjort tidssvarende med det byggeri, der opføres i dag. Henning Dalgaard, der som beboer var en del af processen, udtaler at ”det kunne ikke blive bedre”.

Hvis du vil se mere om boligkvalitet