Renovering kommer dårligt indeklima til livs

Søborg

Mørkhøjvænge i Søborg

Afdeling Mørkhøjvænge er den del af Gladsaxe Almennyttige Andelsforening og rummer i alt 84 lejligheder. Gennem en længere periode havde beboerne været generet af fugtproblemer. Fugten førte til skimmelsvamp og dårligt indeklima. Gennemgribende tiltag skulle derfor sættes i værk for at forbedre boligernes indeklima.

Problemer med utætte tage og vinduer samt manglende isolering lå til grund for renoveringen af boligerne. Renoveringens hovedmål var derfor at forny de slidte facader, der var årsagen til de generende utætheder. 

Klik her og hør Driftschef Dennis Schultz fortælle, hvordan man kom fugtproblemerne til livs.

Bugt med fugt

For at komme problemerne til livs blev der i forbindelse med renoveringen både udskiftet tage, døre og vinduer. Desuden fik boligerne installeret nye ventilationssystemer, der også havde til hensigt at forbedre indeklimaet. 

Resultatet af renoveringen

I dag fremstår de 84 boliger pæne og velholdte. Udskiftningen af de slidte facader og de nye ventilationsanlæg har resulteret i et bedre indeklima. Desuden har ny isolering været medvirkende til, at beboerne nu bedre kan holde på varmen.

Du kan læse mere om forbedring af indeklima på skimmel.dk.

 

Hvis du vil se mere om indeklima