Nyskabende reduktion

Nordborg

Nedbygning på Als

Tjørning ligger blot få kilometer fra den oprindelige Danfoss-fabriksgrund. Her blev der opført fem boligblokke, der kunne huse de 149 medarbejderhjem. Den aktuelle problematik med de mange tomme boliger førte til beslutningen om en reduktion af boligmassen – en proces der betegnes som nedbygning.

Det drastiske fald i arbejdspladser betyder, at de yngre generationer i stor stil er flyttet fra området. Det resulterer i tomme boliger.

Situationen er en generel problematik, hvor Als blot er et tilfælde ud af mange. Kig i videoen og se, hvordan situationen blev håndteret i Tjørning og resulterede i glade lejere.

Se de forskellige aspekter processen indebar med Claus Bech-Danielsen fra Center for Boligforskning.

Løsning

Claus Bech-Danielsen skitserer to muligheder inden for nedbygning, der begge involverer en forskønnelse af de tilbageblevne boliger, så området får et attraktivt løft.

  • Hver anden boligblok rives ned. Denne løsning resulterer i færre boliger samtidigt med, at der bliver skabt flere grønne områder imellem boligblokkene.
  • En etage fjernes fra etagebyggeri, så de tilbageblevne lejligheder modificeres til rækkehuse.

I Tjørning har man valgt den sidste løsning, hvilket har betydet lysere boliger. På samme tid har beboerne fået en forhave.

Claus Bech-Danielsen pointerer, at så længe et område oplever mere fraflytning end tilflytning, kan en egentlig reduktion af boligmassen vise sig at være den bedste løsning for at bevare attraktive boliger og glade beboere.

 

Beboernes oplevelse

Laila Mandau har boet i en af de tidligere lejligheder, der er blevet til et rækkehus. I forbindelse med genhusningen udtaler hun, at ”det har været en rigtig sjov proces at kunne følge”, da genhusningen har ligget forholdsvist tæt på renoveringspladsen.

I de nye rækkehuse fremhæves den glæde forhaverne og de lysere beboelsesrum har givet beboerne.

Hvis du vil se mere om reduktion