Forbedring af boligkvalitet

Holeby

Nødebjergparken i Holeby

Boligerne i Nødebjergparken på Lolland var ikke længere tidssvarende. Det ændrer en omfattende renovering af boligernes indre kerne på, men kan det resultere i attraktive boliger for kernefamilier?

I Nødebjergparken er der ikke mangel på boliger til beboerne, men bygningerne var ikke tidssvarende eller tilpasset et dalende befolkningsantal. Tag et kig i videoen og se, hvordan borgmester Holger Schou Rasmussen håndterer problematikken.

Følg renoveringsprocessen i Nødebjergparken fra det første spadestik med borgmester Holger Schou Rasmussen til det færdige resultat.

Genhusning i renoveringsperioden

Beboerne i Nødebjergparken blev genhuset i et års tid, mens renoveringen stod på. Dette faldt ikke i god jord hos alle. Dog endte renoveringen med at glæde de berørte.

 

Beboerne fik i nogen grad mulighed for at påvirke designet af deres nye hjem – eksempelvis fik de lov til at vælge inventar til de nye køkkener i lejlighederne.

 

Yderligere blev der sammenlagt nogle boliger, hvilket resulterede i større værelser med lysere rum. Alt i alt var der stor glæde hos beboerne, da de flyttede tilbage.

 

Fremtidssikrede boliger

Nødebjergparken gik fra forældede boliger til huse af høj kvalitet med nye køkkener og badeværelser. Boligerne er nu blevet fremtidssikret ved at mindske antallet af boliger og give dem en kvalitet igennem de varierende størrelser, der tiltaler kernefamilier.

 

Beboerne vendte ikke kun hjem til nye, moderne boliger, men også til en husleje der var faldet med 30 %. Dette kunne lade sig gøre igennem den støtte renoveringsprojektet har fået. Dette har resulteret i en sund boligforening med glade beboere.

Hvis du vil se mere om boligkvalitet og infrastruktur