Opgraderet boligkvalitet

Tølløse

Østergade i Tølløse

Den gennemgående renovering skulle fjerne og forebygge skimmelsvamp i de 21 ramte boliger på Østergade nær Holbæk. I hele renoveringsprocessen var der et stort fokus på, at beboerne skulle føle sig trygge igennem det næsten et år lange projekt.

Utætheder og et løst tag resulterede i skimmelsvamp. Det krævede en større renovering af boligerne for at komme det til livs. Se hvordan et menneskeligt bindeled imellem projektleder og beboere skabte et større samarbejde fra begge parter.

Klik på videoen og få et indblik i, hvordan Majbritt skabte større tryghed iblandt Østergades beboere under renoveringen.

Tryg renovering

For at skabe en tryg renovering blev Majbritt involveret i flere beslutninger. Hendes vigtigste opgave var at skabe tryghed hos beboerne.

Da Majbritt både står som formand og som beboer, har hun et stærkt indblik i begge parters behov. I videoen beskriver Majbritt eksempelvis at hun vægtede ærlighed højt igennem hele processen, da hun kunne mærke, at det skabte tryghed blandt beboerne.

Boligselskabet Sjælland ser frem til, at kunne bruge renoveringen i Østergade som eksempel til fremtidige renoveringsprojekter.

 

Genhusning af beboerne

Beboerne på Østergade indvilligede i en fraflytning, for at den omfattende renovering kunne finde sted. De berørte fik tilbudt en skurvogn, for dermed at kunne blive i området og bevare de daglige rutiner bedst muligt. Deres ejendele blev opmagasineret i store containere, mens renoveringen stod på.

Majbritt fortæller, at det var udfordrende at vænne sig til at bo i en skurvogn, dog var hun kun berørt i 10 uger.  Hendes bolig fungerede som en form for sikkerhedstjek af processen.

Dette gav mulighed for renoveringsholdet at afprøve deres projektplan og justere, så tidsplanen for de resterende boliger kunne overholdes.

På trods af udfordringerne med genhusning udtrykker Majbritt en stor begejstring over resultatet, som udlignede boligsituationen i skurvognene.

 

Renoveringsprocessen

For at slippe af med skimmelsvampen, omfattede renoveringen yderligere en stabilisering af vægge, tag og gavle samt en efterisolering af loft. En problematik renoveringsarbejderne stødte på var, at taget ikke sad ordentligt fast, dette resulterede i, at der ikke kunne tegnes en stormskadeforsikring.

Renoveringen mundede også ud i stort set helt nye lejligheder indvendig, da al inventar i boligerne blev udskiftet. Beboerne kunne både se frem til, at slippe for frygten med skimmelsvamp, og også at få gulvvarme og nyt køkken samt badeværelse.

Du kan læse mere om forbedring af indeklima på skimmel.dk.

 

Hvis du vil se mere om boligkvalitet