Boligkvalitet, uderum og tilgængelighed i Hammerlodden

Nykøbing Falster

Nykøbing F. Boligselskabs afd. 35

Nutiden havde indhentet efterkrigstidens byggemetoder, og mange års brug havde sat sine spor i Nykøbing Falster Boligselskabs afd. 35. En omfattende renovering af boligerne og uderum var nødvendig for at fremtidssikre boligerne.

Boligerne var præget af utidssvarende indretning med små badeværelser og køkkener. De var præget af fugtproblemer på grund af utætte vinduer og døre. Der manglede også tilgængelighedsboliger, og facadepladerne var løse.

Der var altså behov for en omfattende renovering. Et led i renoveringen var reduktion af boligmassen fra 84 til 75 boliger. Men renoveringer tager tid, og det har betydet genhusning for beboerne.

Se videoen nedenfor og hør, hvordan genhusningen nærmest har været som en ’lille ferie’:

Hør Kent Van Heesch, inspektør i Nykøbing Falster Boligselskab, fortælle om renoveringen.

”Pyt være med det”

Under renoveringen har beboerne været genhuset i 12 pavilloner på matriklen. Beboerformand Lene Meldgaard har været positiv omkring genhusningen. Hun har betragtet det, som at være ”på en lille ferie,” imens hendes lejlighed blev istandsat.

”Pyt være med det, når man ved, hvad der venter på den anden side.” Hun kan nærmest ikke få armene ned, når hun tænker på sin nyistandsatte bolig. Den er åben og lys, og Lene kan mærke en forskel i hendes trivsel – hun har fået det bedre.

Nu står boligerne nemlig med åbne køkkenalrum, større badeværelser og får langt mere dagslys.

Fremtidssikring

Boligerne på første sal har fået altan, og boligerne i stueetagen har nu adgang til egen have. Tilgængelighedsboligerne har fået haver uden niveauforskel.

Udearealerne har også fået et løft. Der er blevet oprettet grønne hyggekroge, legepladser, en basketball-bane og nye parkeringspladser.

Afdeling 35 er fremtidssikret mange år endnu.

Hvis du vil se mere om reduktion, boligkvalitet og fremtidssikring