Renovering skaber attraktive hjem

Viborg

Houlkærvænget i Viborg

Utidssvarende og slidte boliger er fortid på Houlkærvænget. Tag med til Viborg og bliv klogere på, hvordan boligerne er blevet forvandlet til attraktive og moderne hjem.

Houlkærvænget er Boligselskabet Viborgs største afdeling og er opført i årene 1968-1971. Afdelingen ligger i det nordøstlige Viborg og består af 20 boligblokke, der tilsammen rummer 504 lejemål. 

Kom tæt på renoveringen, der transformerer boligerne fra utidssvarende til moderne og energirigtige hjem.

Renoveringens omfang

Renoveringen af Houlkærvænget stod på mellem 2015-2018. En tredjedel af opgangene blev totalrenoverede med fokus på tilgængelighed, mens de resterende boliger fik nye yderdøre, vinduer, ventilation og dørtelefon. Også udearealerne fik en tur, der mundede ud i nye legepladser og opholdsarealer, herunder et nyt fælleshus. 

Beboernes tanker i forløbet

Under hele renoveringsprocessen var der et stort fokus på de berørte beboere. Derfor var der en genhusningskonsulent med i hele forløbet. Konsulenten var i dialog med beboere og sikrerede dermed et ordentligt informationsniveau. Desuden var beboerne også involveret i udarbejdelsen af helhedsplanen, da de i opstartsfasen havde mulighed for at komme med input til renoveringen.

Et anerkendt renoveringprojekt

Renoveringsprojektet er blevet mødt med stor begejstring blandt beboere og andre borgere i Viborg. I dag oplever Houlkærvænget forsat stor interesse for boligerne. 

Læs mere om udviklingen i området på udsatteområder.dk.

Hvis du vil vide mere om renovering og boligkvalitet