Storstilet områdetranformation

Aarhus

Rosenhøj i Aarhus Omegn

I Rosenhøj nær Aarhus har ingeniører og arkitekter arbejdet med lys og luft mellem de tætstående boligblokke. Man har efterfølgende arbejdet med stiforbindelser og gårdhaver. To videoer tager dig helt tæt på den omfattende renovering.

Før selve nedbrydningsarbejdet kunne påbegyndes, skulle forarbejdet klares. Rensning af materialer tog 3-4 uger. Giftige stoffer som PCB og asbest blev renset af, inden stofferne sendes til deponi.

Klik på videoen og dyk ned i den omfattende renovering med fokus på nedbrydning og tilgængelighed i Rosenhøj.

Tag med til byggepladsen og se, hvordan en nedbrydning skaber lys- og luftforandringer for et boligområde.

Renoveringens fokuspunkter

Skabelse af lys og luft var afgørende i renoveringens første etape.

Ingeniør Søren Leth Nielsen fortæller, at man i boligområdet nedbrød nogle af blokkene med 1/3 for at skabe punkthuse frem for blokke.

På denne måde fjernedes de skillevægge, som blokkene udgjorde. Tidligere havde de skærmet for udsyn ind og ud af området.

Ydermere blev der konstrueret elevatorer, der gør boligerne tilgængelige for gangbesværede.

 

Nedbrydningsarbejdet

Selve nedbrydningsarbejdet foregik med en altfortærende kæbe, der bider med over 100 hestekræfter. Maskinfører Jonas Rasmussen sad bag rattet på betonsaksen i det fem dages nedbrydningsarbejde.

Rosenhøj har 2300 beboere fordelt på 840 lejligheder, der alle blev berørt af renoveringen. Efter nedbrydningen blev der anlagt nye stisystemer.

Områdetransformation

Følg arbejdet med områdets boligsociale udfordringer, der blev forsøgt løst igennem nye gårdmiljøer og en ændret infrastruktur. Lars Kvist fortæller om den nye identitet, man ønskede at give Rosenhøj.

To nye boliggader skal være centrale i opbygningen af nye kvarterer i området. Der skal bygges nye fælles gårdmiljøer, stier og torve for dels at give området mere identitet, dels for at skabe et godt fællesskab.

Kom tæt på det arbejde, der skabte identitet og fællesskab i Rosenhøj med direktør for Aarhus Omegn Leif Jensen og arkitekterne Heidi Hjort Thuesen og Lars Kvist.

Den arkitektoniske vinkel på det boligsociale

Renoveringen lagde en ny struktur, som brød med det eksisterende. Det store boligområde blev med de nye stier opdelt i to mindre kvarterer.
 
Fællesskabet i boligområdet skulle styrkes. Det forsøgte man gennem mindre landsbytorve, der skulle fungere som samlingssted for beboerne.

Ydermere vil de nye små gårdrum også indbyde beboerne til fælles aktiviteter.

 

Et godt naboskab

Gunni Petersen så områdets transformation fra sin lejlighed. Han havde positive forventninger til renoveringens indflydelse på beboerne. Han fortæller, at de nye altaner skaber en større tryghed i området.

I forbindelse med renoveringen fik området nye gadenavne. Gunni tilføjer, at de nye adresser giver identitet for de enkelte beboere.

De nye stier og aktivitetsmuligheder skaber rammer for socialt samvær for voksne og børn.

Hvis du vil se mere om tryghed og områdetransformation