Omfattende nedrivning og renovering

København

Solvangcenteret i København

Der var ikke behov for et center i området, snarere flere boliger. Sådan var erkendelsen, inden entreprenørmaskinerne blev startet. Der bliver opført 160 boliger, og nedrivningen af Solvangscenteret vil desuden resultere i en stor grøn plads, der vil være til gavn for områdets beboere.

Et butikscenter med mange tomme lokaler rives ned, og giver plads til boliger og en ny social plads.

Området havde et større behov for udlejning af boliger end forretninger, hvilket boligforeningen satte sig for at imødekomme. Klik på videoen og få et indblik i tankerne bag nedrivningen.

Se med i videoen og få indblik i de tanker Boligforeningen 3B havde omkring nedrivningen af Solvangscenteret.

Solvangscenteret

Projektleder Mette Sook Høgel giver i videoen indblik i boligforeningens fokuspunkter i nedrivningen. Det viste sig i nedrivningsprocessen, at Solvangscenterets bygninger indeholdt flere giftige stoffer såsom PCB og asbest.

 

Nedrivning i en beboerbebyggelse

Det er en uundgåelig faktor, at de omkransende boliger bliver berørt i nedrivningsprocessen. For boligforeningen var det derfor vigtigt at informere om processen løbende.

De berørte beboere har udvist forskellige reaktioner undervejs i forløbet.

I nedrivningens indledende fase blev der udtrykt begejstring for forandring. Efterfølgende har bekymrede stemmer blandet sig i koret. Bekymringen retter sig mod renoveringens effekt  på boligsituationen i området.

Solvangscenterets tomme bygninger vil i 2020 være erstattet af 60 familieboliger og 100 ungdomsboliger, der vil være klar til indflytning.

Ydermere vil en større grøn offentlig plads blive opført til gavn for områdets beboere. 

Hvis du vil se mere om reduktion