Omfattende renovering får bugt med fugt

Næstved

Spjellerupvej i Næstved

Beboerne på Spjellerupvej oplevede store gener som følge af problemer med fugt og skimmelsvamp. Derudover var boligerne karakteriseret ved en utidssvarende indretning og mange års slitage. Se med, når boligforeningen BoligNæstved renoverer og forvandler de lettere ramponerede bygninger til attraktive og moderne boliger.

Den lille boligafdeling på Spjellerupvej har gennemgået en større renovering for blandt andet at forbedre indeklimaet. Herunder kan du høre projektkoordinator Klaus Konrad Kjærbæk fortælle om renoveringen. 

Få indblik i renoveringen, der transformererede boligerne fra fugtramte lejligheder til indbydende hjem.

Renoveringens betydning

Renoveringsprojektet stod færdigt i 2015 og har betydet, at boligerne i dag har et bedre indeklima. Dette skyldes blandt andet, at boligerne har fået ny og forbedret isolering. Den nye og forbedrede isolering har desuden også haft en positiv effekt på beboernes varmeøkonomi. 

Samarbejde mellem beboere og boligorganisation 

Den omfattende renovering krævede, at beboerne blev genhuset. I den forbindelse havde beboerne et ønske om at blive i nærområdet. For at tilgodese beboernes ønske blev der opsat en række pavilloner, hvori beboerne kunne bo under hele renoveringsforløbet. 

Du kan læse mere om forbedring af indeklima på skimmel.dk.

Hvis du vil se mere om indeklima