Totalrenovering med fokus på tilgængelighed

Korsør

BoligKorsørs renovering af afdeling 12, Alléerne

Fra kuldebroer, uisolerede facader og utætte vinduer til forbedret indeklima og livskvalitet for afdelingens beboere.

Om boligafdelingen

Det almennyttige boligbyggeri, Alléerne, en afdeling under BoligKorsør, ligger i et naturskønt område med kik til bugten Korsør Nor.

Bebyggelsen med i alt 234 lejemål blev opført i 1950’erne. Mange års brug havde gjort en omfattende renovering nødvendig.

Endvidere betød efterkrigstidens byggemetoder med utidssvarende planløsninger gjorde, at boligområdet ikke længere levede op til nutidens standard.

I maj 2016 blev der taget det første spadestik, hvor helhedsplanen for bebyggelsen og området blev sat i værk.

Se med i videoen nedenfor, og hør formanden for BoligKorsør, Ebbe Ahlgreen fortælle om projektet:

 

Når 50% af beboerne skal genhuses kan det godt blive et kompliceret puslespil. Se i videoen, hvordan Afdeling 12 løste udfordringerne.

Projektets omfang

En årrække med tomme boliger gjorde, at boligforeningen måtte tænke anderledes i forhold til fremtidssikring af afdelingen og tiltrækning af nye beboertyper.

Som en del af helhedsplanen valgte man at skabe 58 totalt istandsatte tilgængelighedsboliger og at reducere boligmassen fra 234 til 198 lejligheder ved nedrivning af én blok.

Man foretog også sammenlægning og udvidelse af flere lejligheder. To blokke gennemgik en forvandling til otte 2-etagers rækkehuse.

Genhusning var et puslespil

Projektet medførte en genhusning af 100 af afdelingens 200 beboere, og det kan være noget af et puslespil at koordinere.

I videoen giver byggeleder Morten Lolk et indblik i projektets omfang, og hvilke udfordringer de stødte på undervejs.

Hvis du vil se mere om renoveringer