Tryghedsrenovering i Bispehaven

Aarhus

Bispehaven i Århus

I afdeling Bispehaven har området ikke været ude for den klassiske renovering med ny facade, nyt tag osv. I stedet har der været fokus på de sociale elementer – også kaldet en tryghedsrenovering.

En tryghedsrenovering tænker ikke kun på, hvordan man kan fremtidssikre eller effektivisere de fysiske elementer i boligafdelingen.

Den lægger i stedet vægt på, hvordan man kan ændre beboernes oplevelse af at bo i området til at være mere positiv.

Tryghed er et bredt ord – se i videoen nedenfor, hvordan beboerne i Bispehaven bruger ordet tryghed:

En tryghedsundersøgelse viste, at knap halvdelen af beboerne følte sig utrygge ved at bo i området, bl.a. som følge af kriminalitet og hærværk. Se med i videoen og find ud af, hvordan øgede trygheden i Bispehaven.

Tryghed?

I Bispehaven er der under tryghedsrenoveringen lagt vægt på hjemlighed og fællesskab. Renoveringen bestod af fire delementer; gårdrum, opgange, veje og stier, og et nyt fælleshus.

Trine Blicher Folmer har været proceskonsulent under renoveringen. Hun har i en periode siddet i en container i Bispehaven for at skabe et møderum til samtaler med beboerne.

Containeren var mobil og rykkede rundt for at være tæt på alle beboerne og inddrage flest muligt. Her fandt man ud af, at beboerne gerne ville bidrage til renoveringen, og at de satte stor pris på relationer og omgang med naboer.

Derfor står der for enden af Rymarken nu et fælleshus, med cafeer, aktiviteter og masser af muligheder for at mødes og snakke med naboerne. Man kan benytte de nye veje og stisystemer til at komme derhen.

Læs mere om udviklingen i området på udsatteområder.dk.

Hvis du vil se mere om tryghed