Omlægning af infrastruktur

Skive

Vestervænget i Skive

De krav, der i dag stilles til det gode boligliv, adskiller sig ofte fra de forhold, der var i fokus, da boligerne blev opført under velfærdssamfundets vækst. For at skabe mere liv i boligområdet er der under renoveringen fokus på at opnå mere variation. Dette gøres ved at varierer lejlighedsstørrelser og ved at skabe et mere indbydende udendørsareal.

Den gennemgående renovering af Vestervænget er en længere proces. Med beboerinvolvering og udsigten til nye muligheder for et aktivt udendørsliv, er det ventetiden værd. Tag et kig i videoen og se, hvordan projektet forløber fra start – til forventet resultat i 2018.

Tag med til Vestervænget og oplev en transformation af boligområdets udearealer, der sammen med en nedbrydning skaber et helt nyt udtryk.

Beboerinvolvering i design af lejligheder

For at imødekomme beboernes ønsker om renoveringen, blev der arrangeret workshops. Her deltog beboerne, arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter for sammen at planlægge det nye udeareal og udveksle ideer til lejlighedernes nye udtryk.

Nanny Dahl, der bor i området, værdsætter den nye gennemlysning i lejligheden og fremhæver de behaglige varme badeværelsesgulve.

Fornyet og moderniseret boligområde

I 2008 blev beslutningen taget om et generelt løft af boligområdet. For at skabe bedre boligkvalitet for de nuværende beboere, men også for at tiltrække fremtidige lejere.

Boligblokkene har gennemgået en forskønnende forvandling. I den forreste boligblok er en hel opgang blevet revet ned for at skabe en byport, der åbner området op og byder indenfor.

Mange af de små lejligheder er blevet lagt sammen for at skabe større og mere fleksible boliger. Alle boligblokkene er desuden blevet beklædt med teglsten for et moderne og nyt udtryk.

Udearealet har fået nye attraktive opholdsarealer, der skal indbyde beboerne til socialt samvær. Kvaliteten af udearealer er også blevet løftet med tilføjelse af løbestier og en amfiscene, der indbyder til aktivitet og bevægelse.

Hvis du vil se mere om reduktion og uderum