Publikationer

Her finder du Landsbyggefondens publikationer om økonomiske, bygningsmæssige og boligsociale temaer.

Nyeste

Renovering af almene boligområder 2017-2019
Renovering af almene boligområder 2017-2019
LÆS NU
Effekter og resultater af de boligsociale indsatser (Landsbyggefondens 2011-14-midler)
Effekter og resultater af de boligsociale indsatser (Landsbyggefondens 2011-14-midler)
LÆS NU
Huslejestøtte i udsatte boligområder (Analyse af Landsbyggefondens huslejestøtte finansieret af 2011-14-midlerne)
Huslejestøtte i udsatte boligområder (Analyse af Landsbyggefondens huslejestøtte finansieret af 2011-14-midlerne)
LÆS NU
Finansieringsmodel for energieffektiviseringer i den almene boligsektor
Finansieringsmodel for energieffektiviseringer i den almene boligsektor
LÆS NU