Almene boliger med fremtid

I 15 repræsentative eksempler på almene bebyggelser belyses behovet for investering i den eksisterende almene boligmasse. Hvis de almene boliger skal være konkurrencedygtige i år 2025 kræves bl.a. elevatorbetjening af et større antal boliger, opgradering af køkkener og badeværelser og etablering af tidssvarende fællesfaciliteter. Investeringsbehovet anslås at være ca. 163 mia. kroner over 20 år.