Analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger

Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for, at Landsbyggefonden har øget fokus på udarbejdelse af analyser, statistikker, nøgletal og temaundersøgelser af almene boligorganisationers anlæg og drift mv.