Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Denne rapport er udgivet af Landsbyggefonden med det formål at belyse nødvendige, fremadrettede renoveringsmæssige tiltag i den almene sektor. Rapporten afdækker bl.a. en klar tendens til øget fokus på tryghed, den demografiske udfordring i yderområderne og korrekt håndtering af miljøgifte, eksempelvis PCB.