Effektfulde indsatser i boligområder til forebyggelse af kriminalitet

Denne rapport indeholder en systematisk forskningsoversigt over indsatser, der er rettet mod kriminalitetsforebyggelse, og som kan foregå i en boligsocial kontekst. Rapporten er den første af fire forskningsoversigter, hvor de tre næste handler om indsatser rettet mod forbedret skole og uddannelse, forbedrede forældrekompetencer og forøgelse af børns trivsel, samt forøget beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige tættere på arbejdsmarkedet.