Børn og unges uddannelseschancer - De boligsociale indsatsers bidrag

I denne rapport undersøges skole- og uddannelsesmæssige udfordringer, som børn og unge oplever i de udsatte boligområder. Desuden illustreres det, hvordan der iværksættes boligsociale aktiviteter, der har til formål at fastholde børn og unge i et skoleforløb og motivere dem til at gennemføre en uddannelse. Rapporten præsenterer derud over centrale aktørers vurderinger af den boligsociale indsats’ gennemslagskraft samt viden om organisering og samarbejde mellem de forskellige aktører involveret i boligsociale indsatser rettet mod skole og uddannelse.