Boligsociale indsatser til småbørnsfamilier i udsatte boligområder

I denne rapport rettes fokus mod den opvækst, som mange 0-6-årige børn i udsatte boligområder har. Mange af disse børn lever i familier, der er præget af økonomisk fattigdom eller misbrug, psykisk sygdom og kriminalitet. Det fremgår af rapporten, at hvert fjerde barn lever i økonomisk fattigdom - det svarer til knap 6.000 børn. På landsplan er det hvert 12. barn, der lever i økonomisk fattigdom. Man kan også se, at der er en høj indskrivning for de 3-5-årige børn i dagtilbud. Niveauet afspejler landsgennemsnittet. Der er dermed ingen forskel blandt de 3-5-årige børn i de udsatte boligområder – uanset etnicitet – og befolkningen. Centrale aktører på småbørnsområdet vurderer, at de boligsociale indsatser har en positiv virkning på de små børns sociale kompetencer og på forældrenes forældreevne.