En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser

I denne rapport undersøges de beskæftigelsesmæssige udfordringer, som unge og voksne beboere oplever i de udsatte boligområder. Desuden illustreres det, hvordan der iværksættes boligsociale aktiviteter, der har til formål at bringe beboerne tættere på arbejdsmarkedet og ind på arbejdsmarkedet. Rapporten præsenterer derudover centrale aktørers vurderinger af den boligsociale indsats’ gennemslagskraft ift. aktiviteter, der er i stand til at bidrage til, at unge får et fritidsjob og fastholder dette fritidsjob. Rapporten viser også, at kvinder, der uddannes til at være netværksmødre, i højere grad end andre kvinder i boligområderne søger uddannelse.