Organisering af boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser er et bidrag til at forebygge og løse udsatte boligområders udfordringer i et tæt samarbejde mellem boligorganisationer, kommuner og øvrige relevante parter. Det sker gennem konkrete indsatser og etablering af stærke organisatoriske platforme. Omdrejningspunktet for denne pjece er prioritering af entydig ledelse af den boligsociale indsats, så boligorganisationer og kommuner tager fælles ansvar og arbejder mod samme mål. Der skal sikres fremdrift, kvalitet og effektivitet i indsatsen.