Sundere almene boliger

Denne rapport er led i vurderingen af det langsigtede behov for ekstraordinær fysisk opretning og forbedringer i almene boliger. Med rapporten har Landsbyggefonden samlet opdateret viden om bl.a. indeklima-udfordringer i de almene boliger. Den aktuelle analyse er udført med altovervejende fokus på nødvendige opretningsarbejder for fortsat at kunne tilbyde sunde boliger med godt indeklima, godt luftskifte og uden miljøfremmede stoffer. Også udfordringerne med at kunne fastholde attraktive boliger i områder af Danmark med stor afvandring er en indsats, der er nærmere beskrevet i rapporten.