Grøn Screening, Granskning, Boligsocial indsatser og Bystrategi

Landsbyggefonden spillede en dominerende rolle ved konferencen ToplederTræf 2020, som blev arrangeret af BL - Danmarks Almene Boliger. På dagsordenen var emner som grøn screening, granskning, boligsocial indsats og bystrategi. I forbindelse med disse oplæg blev der produceret fire konkrete og kortfattede handouts - dem finder du her.

Årets ToplederTræf 2020 var en éndags-konference afholtd af BL - Danmarks Almene Boliger d. 2. september på Hotel Nyborg Strand. Landsbyggefonden var inviteret til at holde en række oplæg om aktuelle emner og nyskabelser inden for forvaltningsområdet.

Hent handouts fra dagens oplæg

I den forbindelse blev der produceret og uddelt fire handouts: