Effekter og resultater af de boligsociale indsatser (Landsbyggefondens 2011-14-midler)

Med denne rapport bliver der samlet op på de fire forudgående boligsociale forskningsrapporter. Her var fokus hhv. på Kriminalitetsforebyggelse, Skolegang og uddannelse, Forældrekompetencer og børns trivsel, Beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige beboere tættere på arbejdsmarkedet. Rapporten giver overblik over de vigtigste resultater og effekter af det boligsociale arbejde finansieret af 2011-14-midlerne, inden for de beskrevne temaer og hermed er evalueringen afsluttet.