Huslejestøtte i udsatte boligområder (Analyse af Landsbyggefondens huslejestøtte finansieret af 2011-14-midlerne)

Her analyseres huslejestøtte i de boligområder, der har modtaget både en boligsocial indsats og huslejestøtte finansieret af Landsbyggefondens 2011-14-midler. Rapporten er en del af evalueringen af de midler Landsbyggefonden har uddelt via denne ramme. Huslejestøtten bevilges ofte i forbindelse med, en fysisk renovering af boligområdet, idet den fysiske renovering ellers vil medføre en stor huslejestigning for beboerne. Derved bruges huslejestøtten til at afbøde store huslejestigninger i forbindelse med de fysiske renoveringer af de almene boligafdelinger. Således er huslejestøtten et greb til at gøre almene boligafdelinger attraktive på det lokale boligmarked.