Renovering af almene boligområder 2017-2019

Rapporten fokuserer på fysiske renoveringer af ti almene boligbebyggelser og evaluerer resultaterne af disse renoveringer. Tre af de evaluerede sager er udtaget som hovedcases. Formålet med rapporten og evalueringerne er at indhente erfaringer og inspiration, der kan benyttes og indgå i beslutningsgrundlaget i forbindelse med kommende renoveringer. De undersøgte bebyggelser er spredt, både geografisk over hele landet, og i forhold til deres alder, idet den ældste er opført i 1944 og den yngste i 1972.