2023: Landsbyggefondens Årsmagasin

I Landsbyggefondens Årsmagasin finder du en samling artikler, der stiller skarpt på livet i det almene Danmark – og Landsbyggefondens centrale rolle i at sikre en sektor i balance og udvikling.

I magasinet ser vi bl.a. nærmere på: Landsbyggefondens rolle som videns- og dataleverandør til den almene sektor og som central samarbejdspartner i den kommunale udvikling.

Vi ser også nærmere på fondens aktive rolle i de landsdækkende evalueringindsatser ifm. Parallelsamfundsaftalens effekter. Endelig dykker vi ned i nytænkende tiltag, der med fondens mellemkomst er med til at udvikle velfærden på kommunalt plan.

Tilsammen udgør artiklerne et mangefacetteret billede af en almen boligsektor, der med helhedsorienteret støtte, data og viden fra Landsbyggefonden tilbyder et konkurrencedygtigt boligtilbud.