Fra lovgivning til vejledninger

Landsbyggefonden er en selvejende institution oprettet ved lov. Formålet er at fremme det almene byggeris selvfinansiering. Landsbyggefonden arbejder inden lovfastsatte rammer, der udmøntes i regulativer og efterfølgende uddybes i en række vejledninger.

Lovgrundlag

Landsbyggefondens oprettelse og aktivitet er beskrevet i Almenboligloven, der lægger rammerne for vores arbejde. Læs mere under 'Om LBF'.

Regulativer

Regulativer fastlægger nærmere regler for fondens arbejde på forskellige områder. Regulativerne godkendes af fondens bestyrelse og Ministeriet.

Vejledninger

Landsbyggefonden har udarbejdet vejledninger for en del af fondens arbejdsområder og uddyber reglerne, der er fastsat i regulativerne.