Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden til opretning m.v.

Landsbyggefonden kan i perioden 2015– 2020 af midler fra landsdispositionsfonden give tilsagn om støtte til almene boligafdelinger i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af lån til finansiering af opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring. Støtte kan kun ydes til ekstraordinære arbejder.