Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger (2011-14-midlerne)

Regulativet omfatter almene boligorganisationers boligafdelinger. Regulativet finder tilsvarende anvendelse på almene ungdomsboliger ejet af en selvejende institution og almene ældreboliger ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region.