Lovgivning

Landsbyggefondens eksistens er beskrevet i Almenboligloven, der fastlægger rammer for fondens arbejde.

Landsbyggefondens lovmæssige grundlag er beskrevet i lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven).