Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Indberetning, registrering og administration af lån og indbetaling af dispositions- fondsmidler til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. I medfør af lov om almene boliger, § 82, stk. 5, og bekendtgørelse nr. 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v., §§ 39, 43 og 44 har bestyrelsen for Landsbyggefonden fastsat følgende regler om indbetaling af dispositionsfondsmidler/ henlæggelsesmidler til landsdispositions- fonden og nybyggerifonden og om administration af lån.