Regulativ og vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning m.v.

Landsbyggefonden kan i perioden 2021– 2026 af midler fra landsdispositionsfonden give tilsagn om støtte til almene boligafdelinger i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af lån til finansiering af opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og fællesarealer i alment byggeri. Støtte kan kun ydes til ekstraordinære arbejder.