Regulativer

Regulativer fastlægger nærmere regler for fondens arbejde på forskellige områder. Regulativerne godkendes af fondens bestyrelse og ministeriet.