Almen Potentialeberegner

Almen Potentialeberegner kan anvendes til at sammenligne og beregne byudviklingspotentialet for 198 største almene boligområder i Danmark.

Hvad beregner Almen Potentialeberegner?

Almen Potentialeberegner beregner det økonomiske potentiale ved at udvikle boligområder. Potentialet opgøres ved at sammenligne beboerne i det valgte boligområde med andre befolkningsgrupper på en række forskellige parametre.

Beboerne sammenlignes på fem hovedområder: Lønindkomst, overførselsindkomst, sundhedsområdet, kriminalitet og socialområdet.

Hvordan beregnes potentialet?

Potentialet er forskellen på nettoindtægten pr. beboer i et boligområde i forhold til et valgt sammenligningsområde. Potentialet opgøres pr. beboer eller omregnes til potentialet for alle beboere, der bliver boende.

Antal blivende beboere er et brugerinput til modellen og er det antal beboere, potentialet ønskes beregnet for.

Mere information

Brugervejledning til Almen Potentialeberegner

Datadokumentation til brugeren

Liste over de 198 største almene boligområder